Yanas SanasPersoonlijke patronen van overbezorgdheid en bemoeizucht

 15,00

  • Veilig betalen.
  • Beschrijving van patronen (triggers).
  • Doorbreken en transformeren van patronen.

Beschrijving

Overbezorgdheid verwijst naar een toestand waarin iemand buitensporige zorgen maakt of angstig is over de toekomst, gebeurtenissen, of het welzijn van zichzelf of anderen. Het gaat verder dan normale bezorgdheid en kan resulteren in een voortdurende staat van alertheid, angstige gedachten en een neiging om situaties te overdrijven. Overbezorgdheid kan het dagelijkse functioneren beïnvloeden en relaties beïnvloeden.

Bemoeizucht is het gedrag waarbij iemand zich te veel mengt in de zaken van anderen zonder daarvoor te worden uitgenodigd. Het omvat vaak ongevraagde adviezen, inmenging in persoonlijke aangelegenheden en een neiging om de controle te willen uitoefenen. Bemoeizucht kan voortkomen uit goede bedoelingen, maar het kan ook als opdringerig of irritant worden ervaren. Het kan de grenzen van privacy overschrijden en tot conflicten in relaties leiden.

Beide patronen hebben betrekking op gedragingen die, hoewel mogelijk voortkomend uit zorg of goede bedoelingen, problematisch kunnen zijn als ze excessief worden en de zelfbeschikking of het welzijn van anderen aantasten.

Deze Yanas Sanas mp3 is gericht op het doorbreken, opruimen en transformeren van patronen gekoppeld aan overbezorgdheid en bemoeizucht. Met behulp van deze reset-mp3 kun je meer zorgeloosheid ervaren en mensen meer laten en de ruimte geven.