Yanas SanasPersoonlijke patronen van kritisch en veeleisendheid

 15,00

  • Veilig betalen.
  • Beschrijving van patronen (triggers).
  • Doorbreken en transformeren van patronen.

Beschrijving

Extreem kritisch zijn houdt in dat iemand neigt naar een buitensporige mate van kritiek, waarbij hoge eisen en verwachtingen worden gesteld die moeilijk te bereiken zijn. Een extreem kritisch persoon kan de neiging hebben om fouten of tekortkomingen te benadrukken, zelfs in situaties waarin een mildere evaluatie passender zou zijn. Dit gedrag kan leiden tot perfectionisme en een voortdurende zoektocht naar fouten. Het extreem kritisch zijn kan zowel invloed hebben op het individu zelf als op hun interacties met anderen.

Veeleisendheid houdt in dat iemand hoge normen hanteert en de neiging heeft veel te verwachten, zowel van zichzelf als van anderen. Het gaat gepaard met overdreven wensen voor kwaliteit, nauwkeurigheid en uitmuntendheid. Een veeleisend persoon stelt hogere eisen aan prestaties en resultaten.

Deze Yanas Sanas mp3 is gericht op het doorbreken, opruimen en transformeren van patronen gekoppeld aan kritiek en veeleisendheid. Met behulp van deze reset-mp3 kun je onbevooroordeelder, toegankelijker en verdraagzamer zijn, zowel met jezelf als in relatie tot anderen en de omgeving.