Yanas SanasCopyright © verklaring Yanas Sanas

Copyright © 2024 door Auteurs Robinson Greve Ormeño en Dennis Scheijvens. Alle rechten voorbehouden.

Het delen van originele content van deze website via sociale media wordt aangemoedigd voor educatieve of informatieve doeleinden, mits dit gebeurt met respect voor het auteursrecht en met de juiste attributie aan de oorspronkelijke bron. Het is echter niet toegestaan om de content te reproduceren, distribueren of commercieel te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Alle content op deze website is auteursrechtelijk beschermd en wordt actief gecontroleerd op inbreuk. We maken gebruik van tools zoals Copyscape en DMCA.com om plagiaat en inbreuk op ons auteursrecht tegen te gaan.

De inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, video’s, audio-opnamen, cursusmaterialen, Yanas Sanas reset-mp3-technologieën, logo’s en andere materialen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Dit omvat ook alle YouTube-filmpjes die door ons zijn geüpload.

Niets uit deze content mag worden verveelvoudigd, gereproduceerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs, Robinson Greve Ormeño en Dennis Scheijvens.

Elke vorm van verspreiding of reproductie van deze content zonder schriftelijke toestemming van de auteurs is strikt verboden en zal worden beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht.

Voor toestemming of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Auteur: Robinson Greve Ormeño

E-mail: robinson@yanas-sanas.com

Auteur: Dennis Scheijvens

E-mail: dennis@yanas-sanas.com