Yanas SanasImprovement: Activeren van de 4 componenten openstellen, verbinden, observeren en waarnemen.

 20,00

  • Veilig betalen.
  • Beschrijving van patronen (triggers).
  • Doorbreken en transformeren van patronen.

Beschrijving

Openstellen verwijst naar het vermogen om je zonder weerstand over te geven aan de omstandigheden en open te staan voor nieuwe ervaringen en perspectieven. Dit houdt in dat je het huidige moment accepteert zonder de drang om het te controleren of te veranderen, waarbij je de behoefte aan controle loslaat en de huidige realiteit accepteert.

Observeren is het doelbewust en aandachtig waarnemen van de omgeving, gebeurtenissen, mensen of objecten met de bedoeling informatie te verzamelen of inzicht te krijgen. Het is een actieve mentale activiteit waarbij iemand bewust aandacht besteedt aan details, gedragingen of kenmerken om een beter begrip te verkrijgen. Observeren houdt in dat je nauwlettend kijkt, luistert of andere zintuigen gebruikt om informatie te vergaren.

Waarnemen verwijst naar het proces van bewust worden en interpreteren van informatie die via de zintuigen en het innerlijke bewustzijn wordt ontvangen. Het omvat niet alleen het registreren van externe prikkels, zoals wat we zien, horen, ruiken, proeven en voelen, maar ook het bewustzijn van interne gedachten, gevoelens en emotionele toestanden. Waarnemen omvat bewustwording van de eigen gedachten, gevoelens en reacties, evenals het vermogen om de wereld om ons heen te begrijpen en erop te reageren.

Verbinden is het leggen van banden tussen mensen, ideeën of objecten. Het gaat erom relaties op te bouwen, met elkaar samen te werken en begrip te creëren. Verbinden betekent actief op zoek gaan naar wat je gemeen hebt, het erkennen van gedeelde waarden en een gevoel van samenhorigheid vinden.

Deze Improvement mp3 is ontworpen om de vier componenten te activeren: openstellen, verbinden, observeren en waarnemen. Door je open te stellen, kun je ontdekken wat bij jou past en hoe je in het leven staat. Verbinding geeft je meer zekerheid, vertrouwen en richting. Observeren maakt je objectiever, waardoor je mogelijkheden ziet en de juiste conclusies trekt. Waarnemen zonder oordeel zal je laten zien wat echt is om zo de juiste keuzes te maken en erachter te staan.