Yanas SanasImprovement: Ontwikkel het vermogen om zonder oordeel, objectief en neutraal waar te nemen en te observeren

 20,00

  • Veilig betalen.
  • Beschrijving van patronen (triggers).
  • Doorbreken en transformeren van patronen.

Beschrijving

In een bredere context betekent objectief en neutraal waarnemen, zowel naar jezelf als naar de buitenwereld, simpelweg proberen te kijken zonder vooroordelen. Wanneer men neutraal naar anderen kijkt, impliceert dit begrip tonen zonder onmiddellijk de eigen ervaringen en gedachten op hen te projecteren. Het draait om openstaan voor wat anderen doormaken.

Een essentieel aspect van objectiviteit is het begrijpen van feiten en gebeurtenissen zonder dat de eigen ideeën daar te veel invloed op hebben. Het is in feite het scheiden van feiten van de persoonlijke interpretatie.

Het uiteindelijke doel van objectief en neutraal waarnemen, zowel naar jezelf als naar anderen, is het ontwikkelen van een dieper begrip, het creëren van duidelijkheid en het verbeteren van de effectiviteit van communicatie in dagelijkse interacties. Het betekent niet dat men volledig moet loskoppelen van de eigen kijk op de wereld, maar eerder dat men zich bewust is van de mogelijk gekleurde aard ervan en streeft naar zo min mogelijk beïnvloeding.

Deze Improvement mp3 is ontworpen om het vermogen te ontwikkelen om zowel naar jezelf als in relatie tot de buitenwereld objectief, neutraal en zonder vooroordelen te observeren en waar te nemen.