Yanas SanasCollectieve patronen van hebzucht, machtzucht, strijdzucht, wraakzucht en eerzucht

 20,00

  • Veilig betalen.
  • Beschrijving van patronen (triggers).
  • Doorbreken en transformeren van patronen.

Beschrijving

Hebzucht is een intense en ongecontroleerde verlangen naar meer, vaak gericht op het vergaren van rijkdom, bezittingen of andere waardevolle zaken. Het impliceert een buitensporige honger naar materiële welvaart en kan leiden tot een gebrek aan mededogen of empathie voor anderen.

Machtzucht verwijst naar een sterke drang naar macht, controle of invloed over anderen. Het kan gepaard gaan met een obsessie om leiderschap te verwerven en te behouden, soms ten koste van ethische overwegingen of de belangen van anderen.

Strijdlust verwijst naar een sterke neiging om conflicten te zoeken, te concurreren of te vechten. Het impliceert een verlangen naar uitdagingen en de bereidheid om deel te nemen aan competitie of confrontaties, vaak vanuit een drang om te zegevieren.

Wraakzucht houdt in dat iemand een diepgeworteld verlangen heeft om wraak te nemen op degenen die hen onrecht hebben aangedaan.

Eerzucht verwijst naar een sterke wens om erkenning, roem, of prestige te verwerven. Het kan worden gedreven door de ambitie om uit te blinken op een specifiek gebied en waardering te krijgen voor prestaties.

Ontdek en transformeer deze collectieve patronen die voortkomen uit de geschiedenis van de mensheid en die vaak van generatie op generatie worden doorgegeven.

Deze Yanas Sanas mp3 is gericht op het doorbreken, opruimen en transformeren van collectieve patronen gekoppeld aan hebzucht, machtzucht, strijdzucht, wraakzucht en eerzucht. Met behulp van deze reset-mp3 kun je meer vrede, nederigheid, bescheidenheid en liefdevolheid ervaren, zowel in jezelf als in de buitenwereld.