Yanas SanasCollectieve patronen van verzet, dwang, teleurstelling, schuld en spijt

 20,00

  • Veilig betalen.
  • Beschrijving van patronen (triggers).
  • Doorbreken en transformeren van patronen.

Beschrijving

Verzet verwijst naar de actie of houding van weerstand bieden aan iets, zoals een idee, een verandering, of een opgelegde situatie. Het impliceert het actief tegenwerken of niet akkoord gaan met iets dat wordt voorgesteld of opgelegd.

Dwang houdt in dat iemand wordt gedwongen tot bepaalde handelingen of gedragingen tegen zijn wil. Het kan fysieke, emotionele, sociale of externe druk omvatten die iemand dwingt tot een specifieke handeling of keuze.

Teleurstelling is een gevoel van verdriet, ongenoegen of ontmoediging dat ontstaat wanneer iets niet voldoet aan de verwachtingen of hoop. Het is een mentale en emotionele reactie op het ervaren van een ongewenste uitkomst.

Gevoelens van schuld ontstaan wanneer iemand beseft verantwoordelijk te zijn voor een fout, vergissing, of handeling die als onjuist wordt beschouwd. Het gaat samen met het bewustzijn dat de betreffende persoon iets heeft gedaan dat schadelijk is geweest voor anderen of voor zichzelf.

Spijt is een gevoel van berouw en betreft het betreuren van een bepaalde actie of beslissing in het verleden. Het impliceert de wens dat men iets anders had gedaan of andere keuzes had gemaakt.

Ontdek en transformeer deze collectieve patronen die voortkomen uit de geschiedenis van de mensheid en die vaak van generatie op generatie worden doorgegeven.

Deze Yanas Sanas mp3 is gericht op het doorbreken, opruimen en transformeren van collectieve patronen gekoppeld aan verzet, dwang, teleurstelling, schuld en spijt. Met behulp van deze reset-mp3 kun je meer overgave, overzicht zonder dwang, tevredenheid, neutraliteit en objectiviteit ervaren, zowel in jezelf als in je omgeving.